Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4287
Authors Francesc Ferrer
Titles Qui bé serveix lexau, que grat ne ten
Incipit & Explicits text: Qui bé serveix lexau, que grat ne ten … noure no·m pot batalla ne gran ost
Date / Place escrit 1425 - 1458
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) Ferrer et al. (2008), “Qui be serveix lexau, que grat ne ten [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 171
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 192 , n. 61.9 (219:373)
Ferrer et al. (1989), Obra completa 189-192 , n. i (ed. ref.)
Junyent (1955-57), “Unes poesies de Francesc Ferrer”, Ausa 556 (ed. parcial)
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 8685
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 270 (BITECA manid 2420)
Copied 1459 a quo (data anotada al f. 1)
Location in witness f. [2]
Title(s) Francesc Ferrer, Qui bé serveix lexau, que grat ne ten, escrit 1425 - 1458
Incipit & Explicits text: [ [2]] dicho per tant que res quabe sacost … Noure nom pot batalla ne gran host
Condition fragment
Poetic Stanza 2 x 4
Note vv. 37-44 de l'edició d'Auferil. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5908
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cxxxvr-v
Title(s) Francesc Ferrer, Qui bé serveix lexau, que grat ne ten, escrit 1425 - 1458
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxxv] ffrancesch ferrer
text: QUi be serueix / lexau que grat ne ten … [ cxxxxvv] … Noure nom pot / batalla ne gran ost
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 7112
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 155v-156
Title(s) Francesc Ferrer, Qui bé serveix lexau, que grat ne ten, escrit 1425 - 1458
Incipit & Explicits rubr.: [ 155v] Ffrancesch ferrer
text: [Q]Vi be serueix / lexau que grat ne ten … [ 156] … Noure nom pot batalla ne gran gran ost
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2012-01-28