Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4284
Authors Francesc Ferrer
Titles Enamorats, doleu-vos de ma vida
Incipit & Explicits text: Enamorats, doleu-vos de ma vida … quey tal haurà un pago dels millors
Date / Place escrit 1425 - 1458
Language català
Text Type: Vers
Metrics [61.5 (211:58), p. 149=] 10^ 10 10 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacdcd
[61.5a (148:1), p. 123 =] 10 10ï 10 10ï 10ï 10ï 10 10 10: ababcdeff
Associated Texts els vv. 17-24 d'aquesta composició són citats en texid 4557 Pere de Torroella, Tant mon voler s'és dat a'mors, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
References (most recent first) Ferrer et al. (2008), “Enamorats, doleu vos de ma vida [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Ferrer et al. (2008), “Quatre vocals e tres letres ensemps [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 173
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 1:77-78
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 289 , n. 61.5 (211:58) i 61.5a (148:1)
Ferrer et al. (1989), Obra completa 194-96 , n. iii (ed. ref.)
Valls i Taberner (1918), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 108-109 , n. 36
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 7259
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness p. 296
Title(s) Francesc Ferrer, Enamorats, doleu-vos de ma vida, escrit 1425 - 1458
Incipit & Explicits text: [ 296] Si donalmon sateny per ben seruir … Ha dos egual quel hu nos desconegua
Poetic Stanza 1 x 8
Note cobla inserida en una altra composició
ID no. of Witness 2 cnum 4898
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 77r-v
Title(s) Francesc Ferrer, Enamorats, doleu-vos de ma vida, escrit 1425 - 1458
Incipit & Explicits rubr.: [ 77] ffrancesch farrer
text: Anemorats / doleu vos de ma vida … [ 77v] … Que tal haura / vn pago dels millors | fi dela obra
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 9, 1 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Cobla diuinatiua” i “Tornada” respectivament
ID no. of Witness 3 cnum 7593
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 201v
Title(s) Francesc Ferrer, Enamorats, doleu-vos de ma vida, escrit 1425 - 1458
Incipit & Explicits rubr.: [ 201v] parle fransesch ferrer
text: Si donal mon sa teny per ben serujr … A dos agual que hu nos desconegua
Poetic Stanza 1 x 8
Note cobla inserida en una altra composició
ID no. of Witness 4 cnum 5910
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cxxxxvjr-v
Title(s) Francesc Ferrer, Enamorats, doleu-vos de ma vida, escrit 1425 - 1458
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxxvj] ffrancesch ferrer
text: E6Namorats / doleu vos de ma vida … [ cxxxxvjv] … Queytal haura / vn pago dels millors | ffy dela obra
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 9, 1 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Cobla diujnjtiua” i “Tornada” respectivament
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2008-05-10