Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4281
Authors Francesc Ferrer
Titles Ab dubte veg [que] puscha viure
Incipit & Explicits text: Ab dubte veg [que] puscha viure … que may penssau res bo ni bell
Date / Place escrit 1425 - 1458
Language català
Text Type: Vers
Metrics [61.1 (49:1), p. 56=] 8ï 8 8ï: aba
[61.1a (211:61), p. 150=] 8 8 8 8 8 8 8 8: abbacdcd
[61.1a (211:61), p. 150=] 8 8 8 8 8 8 8 8: abbacdcd
References (most recent first) Ferrer et al. (2008), “Ab dubte veg [que] puscha viure [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Ferrer et al. (2008), “Despit, treball, enug [e] dol [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 289 , n. 61.1 i 61.1a
Ferrer et al. (1989), Obra completa 201-202 , n. vi (ed. ref.)
Junyent (1955-57), “Unes poesies de Francesc Ferrer”, Ausa 558
Note composició fragmentària, en cobles singulars creu-encadenades, conservada en un únic manuscrit. Al RIALC, aquests versos es consideren dues parts que formen composicions independents: d'una banda els tres primers versos, d'altra banda la segona cobla i el fragment conservat de la tercera
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8687
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 270 (BITECA manid 2420)
Copied 1459 a quo (data anotada al f. 1)
Location in witness f. [2]v
Title(s) Francesc Ferrer, Ab dubte veg [que] puscha viure, escrit 1425 - 1458
Incipit & Explicits rubr.: [ [2]v] Dança per ff. ferrer
text: Ab dubte uag puscha ujure … que may penssau res bo nj bell
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 3, 1 x 8, 1 x 4
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2012-01-28