Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4277
Authors Bernat Fenollar, Prevere
Titles Diversament un [bell] nom se recita
Incipit & Explicits text: Diversament un [bell] nom se recita … rebreu de mi gràcies més de trenta
Date / Place escrit 1516 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10: abaabcdccdee
Associated Texts té les respostes de texid 3196 Francí de Castellví, Baró Benimuslem, Dins lo meu cor a[b] fulles d'or escrita, escrit
texid 3196 Francí de Castellví, Baró Benimuslem, Dins lo meu cor a[b] fulles d'or escrita, escrit
i texid 3592 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mon esperit està ple de sospita, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 3592 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mon esperit està ple de sospita, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
References (most recent first) Fenollar et al. (2008), “Diversament un [bell] nom se recita [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 76 , n. 60.7 (61:73)
Ferrando (1978), Narcís Vinyoles i la seua obra 221 (ed. ref.)
Castillo et al. (1959), Suplemento al Cancionero general de Hernando del Castillo (Valencia, 1511) que contiene todas las poesías que no figuran en la primera edición y fueron añadidas desde 1514 hasta 1557 68 , n. 118
Castillo et al. (1882), Cancionero general de Hernando del Castillo según la edición de 1511, con un apéndice de lo añadido en las de 1527, 1540 y 1557 2:538 , n. 246
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 5108
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés.YG.9 (BITECA manid 2529)
Imprint València: Jorge Costilla, 1514-06-20
Location in witness f. cxxxixra-b
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere, Diversament un [bell] nom se recita, escrit 1516 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxixra] Demanda adeuinatiua de mossen fenollar a don franci de castelui y avinyoles
text: Diuersament vn nom se recita … [ cxxxixrb] … rebren de mi : gracies mes de trenta
Poetic Stanza 12 vv.
ID no. of Witness 2 cnum 7780
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés.YG.10 (BITECA manid 2638)
Imprint Toledo: Juan de Villaquiran, 1517
Location in witness f. cxxxiiivb
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere, Diversament un [bell] nom se recita, escrit 1516 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiiivb] Demanda adeuinatiua de mossen fenollar a don Franci de castelui y avinyoles
text: Diuersament vn nom se recita … rebren de mi / gracies mes de trenta
Poetic Stanza 1 x 12
ID no. of Witness 3 cnum 7332
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, f *SC5.C2785.511cd (BITECA manid 2605)
Imprint Toledo: Juan de Villaquiran, 1520
Location in witness f. cxxxiiivb
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere, Diversament un [bell] nom se recita, escrit 1516 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiiivb] Demanda adeuinatiua de mossen fenollar a don Franci de castelui y avinyoles
text: Diuersament vn nom se recita … rebren de mi gracies mes de trenta
Poetic Stanza 1 x 12
ID no. of Witness 4 cnum 7341
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/11740 (BITECA manid 2539)
Imprint Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12
Location in witness f. cxxxiijvb
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere, Diversament un [bell] nom se recita, escrit 1516 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiijvb] ¶ Demanda adeuinatiua | de mossen fenollar a don Franci de | castelui & a vinyoles. |
text: ¶ Diuersament vn nom se recita … rebren de mi gracias mes de trenta
Poetic Stanza 1 x 12
ID no. of Witness 5 cnum 5137
City, library, collection & call number London: The British Library, G.11360 (BITECA manid 2603)
Imprint Sevilla: Juan Cronberger, 1535
Location in witness f. cxxvjvb
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere, Diversament un [bell] nom se recita, escrit 1516 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxvjvb] Demanda adeuinatiua de mossen Fenollar a don Franci de castelui y a vinyoles
text: Diuersament vn nom se recita … rebren de mi gracies mes de trenta
Poetic Stanza 12 vv.
ID no. of Witness 6 cnum 5153
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon 7-VI-14 (BITECA manid 2538)
Imprint Sevilla: Juan Cronberger (colofó: “en las casas de Iuan cronberger”), 1540-11-20 (colofó)
Location in witness f. cxxvjvb
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere, Diversament un [bell] nom se recita, escrit 1516 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxvjvb] Demanda adeuinatiua de mossen Fenollar a don Franci de castellui y a vinyoles
text: Diuersament vn nom se recita … rebren de mi gracies mes de trenta
Poetic Stanza 12 vv.
ID no. of Witness 7 cnum 5135
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca del Museo Lázaro Galdiano, Inv. 2211 (BITECA manid 2540)
Imprint Antwerpen: Martín Nucio, 1557
Location in witness f. ccxlj [sic = cclj]
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere, Diversament un [bell] nom se recita, escrit 1516 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxlj [sic=cclj]] Demanda adeuinatiua de Mossen Fenollar a don Franci de Castelui y a Vinyoles
text: Diuersament vn nom se recita … rebren de mi gracies mes de trenta
Poetic Stanza 12 vv.
ID no. of Witness 8 cnum 7345
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/31886 (BITECA manid 2604)
Imprint Antwerpen: Philippo Nucio, 1573
Location in witness f. cclj
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere, Diversament un [bell] nom se recita, escrit 1516 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cclj] Demanda adeuinatiua de Mossen Fenollar a don Franci de Castellui y a Vinyoles
text: Diuersament vn nom se recita … rebren de mi gracies mes de trenta
Poetic Stanza 12 vv.
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2008-05-09