Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4272
Authors Joan de Castellnou
Titles Tot claramen vol e mostra natura
Incipit & Explicits text: Tot claramen vol e mostra natura … del vostre cors amoros, car e bel
Date / Place escrit
Language català [?]
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10 10 10ï 10 10: ababbabb
References (most recent first) Castellnou et al. (2008), “Tot clarament vol e mostra natura [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 87 , n. 34.10 (92:1)
Zufferey (1981), Bibliographie des poètes provençaux des XIVe et XVe siècles 32 , n. 518.10
Massó Torrents (1914), “Poésies en partie inédites de Johan de Castellnou et de Raimon de Cornet d'après le manuscrit de Barcelone”, Annales du Midi 452-454 , n. i (ed. ref.)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10179
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 146 (BITECA manid 1332)
Copied 1301 - 1400
Location in witness f. 97r-v
Title(s) Joan de Castellnou, Tot claramen vol e mostra natura, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 97] Vers lo primer que feu Johan de castell nou
text: [T]11Ot claramen uol e mostra natura … [ 97v] … del uostre cors amoros car ebel
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4
Note testimoni escrit a línia seguida
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2008-05-12