Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4272
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Ildefonso Adeva Martín
Title Los Artes de bien morir en España antes del Maestro Venegas
Source Revista de Teología del País Vasco
Date / Location 16 n. 1-2 1984: pp. 405-15
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 10-11
Source of Data for Witnesses cnum 487 MS: Desconegut, Art de bé morir (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1458 ad quem. Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Ripoll, 159, 1301 - 1500
cnum 491 MS: Desconegut, Art de bé morir (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1458 ad quem. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 80, 1491 - 1510
cnum 490 MS: Desconegut, Art de bé morir (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1410. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 2, 1401 - 1410
cnum 2105 MS: Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 148, 1551 - 1600
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1342 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 11-VI-41 (3). Saragossa[?]: Pablo Hurus, 1493 ca. Desconegut, Art de bé morir amb breu confessionari (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1410.
manid 2215 MS: Girona: Catedral, 56. 1491 - 1510. Albertanus Brixiensis, De providència sobre consell (tr. Desconegut…), traduït 1301 - 1500.
Record Status Created 2000-10-09
Updated 2011-03-08