Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4267
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Matilde López Serrano
Pilar García Morencos
Title Catálogo de la Real Biblioteca, 10. Incunables
Place / Publisher Madrid: Patrimonio Nacional
Date / Location 1989: pp. 247
Held by Madrid: Palacio Sala
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 1371 Ed.: Madrid: Palacio, I/18. València: Lambert Palmart, per a Joan Roís de Corella, Cavaller, 1483-01-29. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
copid 1465 Ed.: Madrid: Palacio, I/87. València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?], 1496-04-13. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 2071 Ed.: Madrid: Palacio, I/88. València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1295 Ed.: Madrid: Palacio, I/92. Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
copid 1254 Ed.: Madrid: Palacio, I/140. València: Nicholas Spindeler [?], 1491-02-16. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
copid 1464 Ed.: Madrid: Palacio, I/206. Barcelona: Pere Miquel, 1494-09-04. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
copid 1282 Ed.: Madrid: Palacio, I/215 (1). València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?], 1496-04-13. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 2191 Ed.: Madrid: Palacio, I-215 (2). València: Lope de la Roca, per a Miquel Albert, 1495-11-26. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
Record Status Created 2000-10-02
Updated 2011-03-29