Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4262
Authors Mattheus
Titles Biblia NT: Evangelium secundum Matthaeum (Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio)
Evangeli segons sant Mateu
Date / Place traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Language català
grec [?] (orig.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Subject BÍBLIA: N. T.
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9745
City, library, collection & call number Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya, ANC1-960-T-1038 (BITECA manid 1239)
Copied 1401 - 1425 (M. de Bofarull i Izquierdo)
1401 - 1450 (J. A. Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. 33-56v
Title(s) Mattheus, Evangeli segons sant Mateu (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits índex: [ 33] De Johan batista e del batisme de Jhesu christ edel deiunj E del endemoniat e dela sogra de pere e del lebros. primo capitulo … [ 33v] … Del dia de pasqua / E com les tres maries vengueren al moniment. xvjº capitulo
rubr.: Comensa lo prolech de sanct geronim sobre lo aduangeli de sant march
prol.: [ 34] [s]6Ant march euangelista elet de deu e fill desant pere en lo batissme [sic] e en la diujnal paraula e dexeble dels sacerdots en lo temple … [ 34v] … Auent loguer e guardo del amonestament Car cell quj planta e rega vna cosa son aquell enpero quj dona acreximent es deus
text: [L]3O començament del euangeli de Jhesu christ fill de deu es aquest segons que es escript en ysayes propheta / Vet que yo tramet lo meu angel dauant la tua faç qui parellara la tua carrera denant tu la ueu del cridant en lo desert aparellats la carrera del senyor … [ 56v] … E aquells anant preycaren en tot loch lo senyor obrant / e les lurs paraules confermant ab los senyals quis seguiren. [colofó] Fenex la vangeli de sanct march en lo qual ha xvi capitols
Note oferim també en un registre separat els pròlegs que es troben copiats entre la rúbrica o la taula de l’evangeli i el text
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2017-10-28