Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4259
Authors Marcus
Titles Biblia NT: Evangelium secundum Marcus (Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio)
Evangeli segons sant Marc
Date / Place traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Language català
grec [?] (orig.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Subject BÍBLIA: N. T.
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9744
City, library, collection & call number Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya, ANC1-960-T-1038 (BITECA manid 1239)
Copied 1401 - 1425 (M. de Bofarull i Izquierdo)
1401 - 1450 (J. A. Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. 1V-33
Title(s) Marcus, Evangeli segons sant Marc (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits prol.: [ 1] [S]6ant matheu fon de Judea e segons que en aquest orde primerament es posat axi ell escriu primerament son euangeli en Judea … [ 1v] … yo vull en aço treballar per donar jnformament e doctrina als demanants
rubr.: fenex lo prolech e comensa loavangeli de Sanct matheu Dela generacio de jhesu christ primo capitulo
text: [c]2Omença lo libre dela generacio de Jhesu crist fill de daujd fill de abram / abram engenra ysach / ysach engenra Jacob … [ 33] … e en senyats a ells seruar e guardar totes les coses que yo manj auosaltres E ueus que yo son ab vosaltres tots temps entro ala consumacio del mon
Note oferim també en un registre separat els pròlegs que es troben copiats entre la rúbrica o la taula de l’evangeli i el text
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2017-10-28