Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4247
Format llibre. edició. facs. fotogr.
Author Jaume I
Title Chronica, o commentari del gloriosissim, e invictissim Rey en Iacme [edició facsímil]
Associated persons Manuel Sanchis Guarner (Prol. de)
Place / Publisher València: Ajuntament de València
Date / Location 1994: ff. 16 pp. + cxxxv
Held by Barcelona: Catalunya (BNC) 8-VII-55. 1-Desiderates
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1984 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/66. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, per a València: Jurats, 1557. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
Record Status Created 2000-07-14
Updated 2011-04-06