Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4246
Authors Desconegut
Titles Lo noble archipestre
Incipit & Explicits text: Lo noble archipestre … e hom de gran noblesa
Date / Place escrit
Language català [?]
Text Type: Vers
Metrics 6 6 6 6 6 6 6 6: aabbccdd
References (most recent first) Badia (2008), “Lo noble archipreste [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 235 , n. 0b.1 (Ia:7)
Badia (1983), Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll 301-302 , n. ii (ed. ref.)
Girona et al. (1947), Obras completas del trovador Cerverí de Girona. Texto, traducción y comentarios 346
Note després d'aquests versos, segueixen unes línies rimades, que edita Riquer: “Per que appar que, si foren per negun reptats, axi matex se foren per altres excusats”
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 7938
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 91 (BITECA manid 1507)
Copied 1389-06-16 (colofó)
Location in witness f. ccccxrb
Title(s) Desconegut, Lo noble archipestre, escrit
Incipit & Explicits text: [ ccccxrb] Lo noble archipestre de bolqueres e mestre … Com persona entesa / E hom de gran noblesa
Poetic Stanza 8 vv.
ID no. of Witness 2 cnum 7797
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/1794 (BITECA manid 1516)
Copied Barcelona [?]: 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]
Location in witness f. 86ra
Title(s) Desconegut, Lo noble archipestre, escrit
Incipit & Explicits text: [ 86ra] Lo noble archipestra | de bolqueres e mestre | Negun no deu blasmar … Con persona entesa | E hom de gran noblesa
Poetic Stanza 8 vv.
Note en acabar aquests versos, es transcriu: “Per que apar que si foren per negum reptats | Axi matex se foren per altres excusats”
ID no. of Witness 3 cnum 7804
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 458 (BITECA manid 1513)
Copied 1450-12-18
Location in witness f. 171va
Title(s) Desconegut, Lo noble archipestre, escrit
Incipit & Explicits text: [ 171va] Lo nobla archipestra | de bolqueres E mestra … Com persona entesa | E hom de gran noblesa
Poetic Stanza 8 vv.
Note en acabar aquests versos, es transcriu: “Per que apar que si foren per negun reptatz | axi matex se foren per altres escusats”. Els tres versos inicials ocupen les dues primeres línies d'escriptura
ID no. of Witness 4 cnum 10272
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 43 (BITECA manid 1515)
Copied 1491 - 1500 (catàleg)
F. R., 1401 - 1500 (Massó Torrents)
Location in witness f. cclxva
Title(s) Desconegut, Lo noble archipestre, escrit
Incipit & Explicits text: [ cclxva] Lo Noble Archipestra | De Bolqueres e mestra … Com persona entesa | E hom de gran noblesa
Poetic Stanza 8 vv.
Note en acabar aquests versos, es transcriu: “Per que apar que si foren per negu reptats axi matex se foren per altres scusats”
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2008-05-08