Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 4245
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2894
Raimundus Capuanus. Vida de la seràphica santa Catherina de Sena
Language català
Date traduït 1511 ad quem
City, library, collection, & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/31585 (1) | Antic R-31585 (1)
Imprint València: Joan Jofré, 1511-09-17
Location in witness ff. a i - [b viii] + i-ccxxxviiiv + [J vii] - [K x]
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ a i] La vida dela seraphica sancta Catherina de Sena ara nouament per vn deuot affectat religios della complidament arromançada: e de moltes istories istoriada E noresmenys per vn reuerent mestre en sacra theologia molt be e diligentment corregida y examinada
tit.: [ a ij] Escriu lo seguent prolech ala reuerent priora del monestir deles monges dela benauenturada sancta Catherina de Sena aquel lo nom del qual esta escrit per les capletres dels capitols dela present istoria
prol.: A7 La molt Reuerent y entre les virtuoses virtuosa religiosa sor Anna Torrella … [ a v] … Lo qual dit espos viu e regna ab deu lo paer en vnitat del sperit sanct per tostemps Amen
tit.: [ a vj] Comença lo segon prolech en comendacio dela gloriosa ssancta Catherina de Sena ordenat per lo reuerentdissim frare Ramon de Capua mestre general del orde sagrat de pricadors [sic] e confessor dela dita verge sancta
prol.: U7Eu es dela aguila volant fins ala altitut … [ b viii] … E axi atorgant nos ho lo altissim sera terminada tota la obra a lahor dela excelsa trinitat A la qual es honor e gloria per tostemps. Amen. Fi del Prolech
tit.: [ i] Comença la primera part dela vida o legenda dela seraphica sancta Catherina de Sena … E primerament de son pare / e de sa mare / e de la condicio de aquells
tit.: Capitol primer
text: F7On en la ciutat de Sena de la regio toscana vn home nomenat Jaume … [ ccxxxviiiv] … per los merits e pregaries daquesta verge li placia a mi e als altres fills seus e filles voler nos donar La qual eterna bondat vna en trinitat / e trinitat en vnitat viu / e regna per tots los segles dels segles. Amen Fin
colofó: [ ccxxxix] A2 Honor lahor e gloria de nostre senyor deu ihesu christ: e dela intemerada e sacratissima verge tostemps maria mare sua e senyora nostra: e per augmen de deuocio de la seraphica e benauenturada sancta catherina de sena fon acabada destampar ab priuiliegi la present hystoria della en lo noble e insigne ciutat de Ualencia per Johan ioffre de brianso dimecres a xvij de setembre de setembre del Any dela natiuitat .M.D.xj.
rubr.: [ ccxxxixv] C4Omença la taula dels capitols contenguts … e dela condicio de aquells
índex: Capitol primer qui comença Fon. Carta j. … [ K iv] … tota la substancia de aquella. Lo qual comença. Aquesta. carta. ccxxij
rubr.: [ k ij] A4Si comença la taula de totes les coses … les materies en ella contengudes Et primerament
índex: Dels noms e condicio del pare e dela mare … [ ccxxxxixv] … historia dela seraphica e benauenturada verge sancta catherina de sena
registre: [ ccl] Registre: abcdefghiklmnopqrstvxyzABCDEFGHJK Tots son querns de huyt cartes sino lo darrer lo qual es quintern qui te deu cartes
epíleg: [ K [x]] Uenundantur in monasterio sancte catherine de senis ciuitatis valentine
Record Status Created 2001-02-01
Updated 2012-01-28