Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4242
Authors Desconegut
Titles Axi com çel qui be·s xalba
Incipit & Explicits text: Axi com çel qui be·s xalba … no·y val ni fors'os ni polpa
Date / Place escrit
Language català [?]
provençal [?]
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7 3 7ï 7 3 7 7 7 7: abbabbccdde
References (most recent first) Badia (2008), “Axi com çel qui be 'sxalba [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 134 , n. 0a.2 (185:2)
Badia (1983), Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll 189-194 , n. v (ed. ref.)
Rubió i Balaguer (1905), “Del manuscrit 129 de Ripoll del segle XIVè”, Revista de Bibliografia Catalana 333 i 352-353 , n. v
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7395
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 129 (BITECA manid 1275)
Copied 1324 - 1341 (segons Badia els ff. 19-30)
1346 d. - 1350 [?] (Riquer)
1391 - 1400 (Catàleg)
Location in witness f. 27v
Title(s) Desconegut, Axi com çel qui be·s xalba, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 27v] Responsio ad istos uersus
text: Axj com çel quj bes xalba … noy ual ni fors os nj polpa
Poetic Stanza 2 x 10, 1 x 4
Note composició escrita a vers seguit
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2012-01-28