Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4241
Authors Desconegut
Titles Ayman suy Bel Joy e l'alba
Incipit & Explicits text: Ayman suy Bel Joy e l'alba … eras dyats si n'e colpa
Date / Place escrit
Language català [?]
provençal [?]
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7 3 7ï 7 3 7 7 7 7: abbabbccdde
References (most recent first) Badia (2008), “Ayman suy Bel Joy e l'alba [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 134 , n. 0a.1 (185:1)
Badia (1983), Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll 183-187 , n. iv (ed. ref.)
Rubió i Balaguer (1905), “Del manuscrit 129 de Ripoll del segle XIVè”, Revista de Bibliografia Catalana 332-333 i 351-352 , n. iv
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7394
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 129 (BITECA manid 1275)
Copied 1324 - 1341 (segons Badia els ff. 19-30)
1346 d. - 1350 [?] (Riquer)
1391 - 1400 (Catàleg)
Location in witness f. 27v
Title(s) Desconegut, Ayman suy Bel Joy e l'alba, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 27v] Propter [?] hec due cuble. responsio et inuasio
text: Ayman suy bel joy e lalba … eras dyats sine colpa
Poetic Stanza 2 x 10, 1 x 4
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2009-12-18