Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4231
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Antonio de Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa
Baltasar Cuartero y Huerta
Title Índice de la colección de Don Luis de Salazar y Castro
Place / Publisher Madrid: Real Academia de la Historia
Date / Location 42 1949-79:
Volumes 49
Held by Barcelona: Biblioteca de treball 96-4t-323bis (només 4 vols.) Biteca 12-14 (fot. parcial vol. XLII)
Barcelona: Catalunya (BNC) 96-4t-323bis (només 4 vols.) Biteca 12-14 (fot. parcial vol. XLII)
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1446 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH), 9/481. 1401 - 1450. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 2569 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/2 (13-14). 1341 - 1360. Desconegut, Refranys aragonesos i catalans, escrit 1301 [?] - 1340 [?].
manid 1986 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/999. 1501 - 1600. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2518 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1116. 1441 - 1450. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Tortosa), celebració 1442 - 1443.
manid 2517 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1117. València:, 1403 a quo - 1500. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València), celebració 1407.
manid 2541 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1120. 1428 a quo. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1418 - 1427.
manid 2542 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1121. 1429 a quo. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Traiguera - Tortosa - Sant Mateu), celebració 1429 - 1430.
manid 2543 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1122. 1435 a quo. María de Castilla, Reina de Catalunya-Aragó, Corts de Montsó, promulgat 1435.
manid 2181 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1125. 1351 - 1400. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó… Furs d'Aragó, promulgat 1247.
manid 2657 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1126. 1401 [?] - 1500 [?]. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1403.
manid 5130 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro). 1732 ad quem. Desconegut, Lletres de batalla, escrit 1400 - 1550 ca.
Record Status Created 2000-06-02
Updated 2011-04-07