Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4228
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Privilegi sobre l'associació dels habitadors del regne de Mallorca per a diverses causes
Date / Place promulgat Napoli 1450-05-02
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10256
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 15 (BITECA manid 2835)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1450 (catàleg)
Location in witness ff. 37v-39
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi sobre l'associació dels habitadors del regne de Mallorca per a diverses causes, promulgat 1450-05-02
Incipit & Explicits intitulatio: [ 37v] Manifest sia a uos que [tatxat] atots que nos en Pere per la gracia de deu Rey darago etc
pream.: ab daguda cogitacio pensats quel General dels fels nostres dels promens dela [sic] vniuersitats deles viles lochs e Castells e parroquies dela jlla nostra de Mallorques fora la Ciutat habitants … per tenor del present priujlegi nostre lo qual volem per tots temps durar en aquell general e al singular daquell que ara son e per temps seran atorgam
dispositio: que totes vagades quels promens deles viles lochs e castells eparroquies daqui auant sa uolran ajustar per lurs comuns negocis ragonexades procurades e tractades asso sie anaquells legut … [ 39] … aquells feta ho fahedora
Note rub\rica de mà posterior; “traducció del priuilegi fol. 38”. Al f. 39r-v text en llatí amb la rúbrica “Que los homens defora puixen fer cartes e scriptures en poder de quals notarjs se uullen no contrastant concessio reyal an p. mulet atorgada”
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2008-10-17