Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4227
Authors Desconegut [?]
Francesc Carbonell [?]
Titles Perquè no falt als trobadors qu·escriure
Incipit & Explicits text: Perquè no falt als trobadors qu·escriure … en amostrar les regles de ben viure
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï: abba
Note no hem localitzat cap edició d'aquest text: “[Per] que no falt als trobadors quescriure | los mals dients vuyt cobles fer treballen | no es raho quels homens doctes callen | En amostrar les regles de ben viure”. La lletra que transcriu aquest text també copia els versos del texid. 5672 (“Sol. tu que afolit en vituperi nostre”)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7821
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Memorial, 55B (BITECA manid 1391)
Copied Barcelona [?]: Pere Miquel Carbonell i de Soler (la major part del volum), 1511 - 1529
Location in witness f. clxxxviiv
Title(s) Desconegut… Perquè no falt als trobadors qu·escriure
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxviiv] Enfauor de mossen pere miquel carbonell
text: [Per] que no falt als trobadors quescriure … En amostrar les regles de ben viure
Poetic Stanza 1 x 4
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2012-01-28