Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4226
Authors Folquet de Marsella
Titles Seyer ver Déus qui formest Adam
Incipit & Explicits text: Seyer ver Deus qi formest Adam … e·l teu regne selestial
Date / Place traduït 1276 ca. ad quem
Language català
provençal (orig.)
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Versió de texid 4093 Folquet de Marsella, “Senher Dieus, que fezits Adam”
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 42.1.1 i 2
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 42.1.1 i 2
Ed. electrònica en: Squillacioti (2008), “Senyor Deus, qui formas Adam [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Fumanal i Pagès et al. (1999), Olòtia. Vuit segles de poesia a la Garrotxa 33-39
Ed. del original: Squillacioti (1995), “Senher Dieu[s], que fezist Adam di Folchetto di Marsiglia e due versioni catalane”, Studi Mediolatini e Volgari 161-163 (ed. ref.)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 230 , n. 0.129 (Dc:22)
Tractat en: Asperti (1985), “Flamenca e dintorni. Considerazioni sui rapporti fra Occitania e Catalogna nel XIV secolo”, Cultura Neolatina
Ed. del original: Molar (1953), Una poesia religiosa del segle XIII. I. Introducció i text 38-47
Ed. del original: Molar (1950), “Una poesía medieval”, Pyrene
Tractat en: Valls i Taberner (1912), “Manuscrit literari del monestir de St. Pere”, Estudis Universitaris Catalans 348-349
Note a banda del testimoni custodiat a Olot, hi havia una altra versió d'aquest poema en un ms. del monestir Sant Pere de les Puelles, editada per Valls i Taverner i encarada amb el text d'Olot per Squillacioti
Internet http://www.rialc.unina.it/0.129.htm vist 2016-01-05
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8173
City, library, collection & call number Olot: Arxiu Històric Comarcal, Fons notarials, Santa Pau 2 (BITECA manid 2769)
Copied 1276 ca.
Location in witness ff. [25]va-[26]rb + [25]ra
Title(s) Folquet de Marsella, Seyer ver Déus qui formest Adam (tr. Desconegut), traduït 1276 ca. ad quem
Incipit & Explicits text: [ [25]va] Seyer uer deus qiformest adam | E asagest lafe dabraham | E uolgist pendre carn e sang … [ [25]ra] … E [dat ratllat] donam ujda eternal | El teu regne selestial | Amen Amen Amen
colofó: Sig+num .bernat. de gironda quihoc escrjpgit [sic] permandamento capelanus de [Sancto] | Estefano. per nom en bufan bora
Poetic Stanza 139 vv. = 34 x 2, 1 x 1, 4 x 2, 1 x 1, 3 x 2, 1 x 1, 27 x 2
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2017-11-09