Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 4210
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4940
Desconegut. Com l'almirall o el vice-almirall pot punir tots aquells qui hauran delinquit en les fustes
Language català
Date promulgat 1497-04-06
City, library, collection, & call number Wien: Österreichische Nationalbibliothek Wien ( Hansdchriften-Sammlung:), Cod. 3451 | Antic 205 Phil.
Copied 1431 a quo - 1450 (Beltran, data de les disposicions)
1359 - 1400 (Bertini)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. cviiijv-cxv
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ cviiijv] Com lo Almirall o visalmirall pot pu|nir tots aquells qui hauran delinquint | en qualseuol fustes apres que seran | tornats de qualseuulle crim que hagen | comes anant en la dita armada
text: Diuendres a .vj. del mes de Abril del | any M.CCC.XCVIJ. En lalberch del | discret en Berenguer de cortey en presencia del | honrat Narnau ferrer e en ffrancesch | duran e en Bernat ponç procuradors (…) e molts altres presents fou declarat (….) [f. cx] que negun | capita ne Capitans patrons ne arma|dors qui del senyor Rey o de son primoge|nit gouernador general hagen licencia | de armar ab tota jurisdiccio ciuil e criminal | sino durant larmada … [ cxv] … e per ço que daqui a|uant questio non fou declarat | axi com demunt es contengut
Record Status Created 2001-01-12
Updated 2015-09-06