Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 4207
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4937
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Ordre que nengun acordat nos puxa alegrar de guiatge d'armada
Language català
Date promulgat 1429-04-14
City, library, collection, & call number Wien: Österreichische Nationalbibliothek Wien ( Hansdchriften-Sammlung:), Cod. 3451 | Antic 205 Phil.
Copied 1431 a quo - 1450 (Beltran, data de les disposicions)
1359 - 1400 (Bertini)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. xcviiij-civ
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ xcviiij] Die Martis Decima nona Aprilis | Anno a natiuitate domini M.º CCCC. vicesimo nono … emisso | preconitzacionem sequentem
procl.: Ara hoiats tot hom generalment queus fa | assaber lo honrat mossen en Johan de barbara | Caualler veguer de barchinona de Golada | e de valles de Moya e de Moyanes Que | con per Nantonj de sori [?] procurador fiscal | dela sua Cort sia stada aell presentada vna | letra del molt alt senyor Rey en lo dors | de aquella segellada la qual es dela tenor | seguent
rubr.: [ xcviiijv] Com lo senyor Rey Nalfonso ordona | que nengun acordat nos puxa alegrar | de guiatge darmada si donchs nos tro|ba que seruescha la fusta de que sera | acordat o licencia non haura del patro | daqui sera acordat
intitulatio: N2Os Nalfonso per la gracia de deu Rey | darago … e de Sardanya
intr.: Per ço com segons | experiençia manifesta demostra per causa | dels guiatges per nos atorgats en fauor | de nostra armada la administracio de la | justicia es empetxada en gran dan e | periuhi de nostres vessalls [sic] e sotmesos volents | en aço degudament prouehir segons de nostre | Reyal dignitat se pertany per tenor dela pre|sent de certa nostra sciencia e expressament | reuocam cassam Jrritam e a nulla e per re-uocats [f. c] cassos Jrrits e nulles volem e manam | esser hauts tots e qualseuol guiatges per | nos e qualseuol persones e en nom nostre | atorgats … [ cjv] … e obseruar facen | tota excepcio apart posada. En testi|monj dela qual cosa manan esser feta | la present segellada ab nostre segell secret
datatio: dada en la Ciutat de barhinona a xiiij. | de Abril en lany dela natiuitat de nostre | senyor M. CCCC. xxviiij. Rex Alfonsus
Note Segueix, als ff. cjv-cvjv, una disposició amb la rúbrica en català i el text en llatí: "Com lalt en Jacme menor dona juris|diccio al Almirall en tots aquells lauo|rants qui delinquiran de qualseuol | crim en la dressana de Barchinona" (1313).
Record Status Created 2001-01-12
Updated 2015-09-05