Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 4206
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4936
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació de l'Infant Joan sobre aquells que se acordaran
Language català
Date promulgat 1391-05-14 [?]
City, library, collection, & call number Wien: Österreichische Nationalbibliothek Wien ( Hansdchriften-Sammlung:), Cod. 3451 | Antic 205 Phil.
Copied 1431 a quo - 1450 (Beltran, data de les disposicions)
1359 - 1400 (Bertini)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. xcvv-xcvij
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ xcvv] Ordinacio com linfant en Johan mana | que tots aquells qui de fet se acordaran dins | dos jorns fet lo acordament se hagen per|sonalment presentar en la Cort de lur | ordinari e fer fe de lur acordament | e fer scriure en lo libre dela Cort del | dit seu ordinari lo seu nom e daquell ab | quis seran acordats
intitulatio: L2o Infant en Johan del molt alt | senyor Rey primogenit e de | sos Regnes e terres general gouerna|dor
salutatio: Als amats e feels nostres tots e | sengles veus portants per nos veguers | batles Capitans … o als loctinents | de aquells officials. Salut e dileccio
text: Per relacio de mols hauem percebut | que per les concessions dels guiatges e | acordaments … [ xcvij] … segons | los vsatges Constitucions generals | de Cathalunya e orde de dret volense | requeren
datatio: Dada en Barchinona a .xiiij. | de Maig any dela natiuitat de nostre senyor | Mil CCC. lxxxxj Jacobus vicecancellarius
Note Als ff. xcvij-xcviiij, segueix, en llatí: "Sentencia donada per micer Guillem | Pere buçot contra lo veguer e batle de | Barchinona en fauor del Algutzir dela | mar" (1392).
Record Status Created 2001-01-12
Updated 2015-09-06