Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 4202
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4932
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Prohibició de donar clam de pau i treva a cap acordat o guiat
Language català
Date promulgat 1431-11-08
City, library, collection, & call number Wien: Österreichische Nationalbibliothek Wien ( Hansdchriften-Sammlung:), Cod. 3451 | Antic 205 Phil.
Copied 1431 a quo - 1450 (Beltran, data de les disposicions)
1359 - 1400 (Bertini)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. lxxxiiijv-lxxxv
Incipits & Explicits in witness datatio: [ lxxxiiijv] Dijous a viij. de Noembre del any .M. CCCC. | .xxxj.
text: ffou declarat en laudiencia del sen|yor Rey en presencia de micer Johan de fu|nes vicecanceller del dit senyor Rey que anegun | acordat nj guiat per lo senyor Rey no po-dia [f. lxxxv] esser donat clam de pau e de treua … [ lxxxv] … e fou ne Jutge micer Gabriel | Pere E fou liurat aquell mateix die lo dit | Cirlot al Algutzir dela mar
Note Aquesta disposició esmenta a Joan de Funes, vicari reial, documentat al Dietari del Magnànim (p. 194) i al jutge Gabriel Pere documentat a Barcelona el 1428.
Record Status Created 2001-01-12
Updated 2015-09-05