Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 4198
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4925
Vicecanceller. Manament fet de part de vicecanceller a l'algotzir del senyor Rei
Language català
Date promulgat 1397-09-17
City, library, collection, & call number Wien: Österreichische Nationalbibliothek Wien ( Hansdchriften-Sammlung:), Cod. 3451 | Antic 205 Phil.
Copied 1431 a quo - 1450 (Beltran, data de les disposicions)
1359 - 1400 (Bertini)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. lxxvv-lxxvj
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ lxxvv] Manament fet de part de vicican|celler al Algotzir de senyor Rey a Ins|tancia den G. de guardiola que lliuras | en baça acordat
intr.: Die lune xvij. Septembris anno a | natiuitate domini Millesimo CCCo XCo Septimo. | Jn Curia honorabilis vicarij Barchinone | fuit registratum presentis preceptum | Et fuit factum per Petrum corrigiarij | virgarum
text: Per manament de vici canceller e a Jnstancia | den Guillem de guardiola algutzir dela | mar manats amossen Guillem de raiadell | e atots altres Algutzirs del senyor Rey | que liuren en baça acordat en Corcega … [ lxxvj] … a ple vistes e regonegudes
Note Segueix, al f. lxxvjr-v, una disposició de 1307 en llatí amb la rúbrica en català, copiada per la mateixa mà: "Con lo senyor Rey en Marti mana | a tots sos officials que mantenguen en | G. guardiola en son offici de Algut|zeria".
Record Status Created 2001-01-12
Updated 2015-09-05