Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4195
Authors Consell de Cent
Titles Ordinacions fetes sobre els testaments sacramentals
Date / Place promulgat Barcelona 1411
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Compilador: Bernat Cadireta (Floruit 1411)
Promulgador: Galceran Carbó, Veguer de Barcelona
Promulgador: Denís Almugàver (Floruit 1411)
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3648
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, M-4 (BITECA manid 2499)
Copied Barcelona [?] (contingut): 1501 - 1550
Location in witness ff. 1-2
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions fetes sobre els testaments sacramentals, promulgat 1411
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Ordinations fetes sobre los testaments sagramentals
text: Ara hoiats per manament del honorable en Denis almugauer regent la vegueria en Galceran Carbo balle dela ciutat de Barchinona … [ 2] … e a ells sera vist fahedor pus profitosa a la cosa publica
colofó: fonch publicada a xxv. de nohembre del any mil cccc xj. per per en bernat cadireta corredor public dela ciutat de barchinona
Record Status Created 2000-05-05