Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4194
Authors Desconegut
Titles L'esplet d'amor ab basques lo colliu
Incipit & Explicits text: L'esplet d'amor ab basques lo colliu … e que·s trobàs de Salamó pus savi
Date / Place escrit 1516 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics [I=] 10 10 10 10 10 10 10 10 [II-V=] 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: [I=] ababbccb [II-III=] ababcdcd [IV-V=] abcdefgh
Associated Texts possible resposta a texid 4279 Bernat Fenollar, Prevere, Per mitigar l'enuig del gran estiu, escrit 1516 ad quem
References (most recent first) Parramon i Blasco (2008), “L'esplet d'amor ab basques lo colliu [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 218 , n. 0.73 (275:1)
Parramon i Blasco (1989), “Dos anònims relacionats amb Bernat Fenollar”, Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de Llengua i Literatura 81-82 , n. i (ed. ref.)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5317
City, library, collection & call number Cambridge: Trinity College Library, R.14.17 (BITECA manid 1324)
Copied València: Lluís Palau, 1502 a quo - 1504 (Martos (2008))
Location in witness f. 40r-v
Title(s) Desconegut, L'esplet d'amor ab basques lo colliu, escrit 1516 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 40] Ihesus
text: Lesplet damor : ab basques lo colliu … [ 40v] … E ques trobas : de salamo pus saui
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Record Status Created 2000-05-04
Updated 2012-01-28