Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 4193
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4815
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1372 - 1373
City, library, collection, & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria. Reg. 1508
Copied 1372 - 1373
Location in witness ff. 95-113v
Incipits & Explicits in witness text: Primerament senyor com la dita Cort entena que vos havets mester dos anys e mig de spay del mes de Febrar prop passat a avant comptadors a procurar e haver de les altres terres e Regnes vostres e de vostre patrimoni e a percassar e endreçar axi companya com altres coses al acabament del passatge e del fet de la illa de Sardenya … Et volgue e mana la dita senyora la present carta esser ab son segell pendent segellada
conf.: Testimonis foren a aço presents mosen Ramon Peguera majordom de la dita senyora … Visa Regens
auten.: Signum mei Jacobi Conesa protonotari … et firmamentis factis per dominum Regem domina Regina domino duce et Curia
Record Status Created 2001-01-12
Updated 2007-07-02