Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4192
Authors Desconegut
Titles La mi'amor, pus no us puch dar entendre
Incipit & Explicits text: La mi'amor, pus no us puch dar entendre … al dessús dit sens fer gran meravella
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 122 (ed. ref.)
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:92
Cabré (2000), “La mi'amor, pus no us puch dar entendre [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 174 , n. 0.68 (219:225)
Riquer et al. (1935), Poesies. Seleccions 35
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4960
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 166v
Title(s) Desconegut, La mi'amor, pus no us puch dar entendre, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 166v] Altra sparca
text: La mjamor / pus nous puch darentendre … Al desus dit sens fer gran merauella
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5859
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cviijv
Title(s) Desconegut, La mi'amor, pus no us puch dar entendre, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ cviijv] Altre
text: La mjamor / pus nous puch dar entendre … Al dessus dit / sens fer gran merauella
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 7071
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 129r-v
Title(s) Desconegut, La mi'amor, pus no us puch dar entendre, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 129] Altre
text: La mjamor / pus nous puch entendre … [ 129v] … Al de sus dit sens fer gran marauella
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-04
Updated 2008-05-08