Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4188
Authors Desconegut
Titles [Gen]til dompna sens erguyl
Incipit & Explicits text: [Gen]til dompna sens erguyl, | si vostr'amor no·m acuyl, | ay las, que·m faray? | Morray! … Dolç Mirayl, le vostr'escuyl | e le vostre plasent huyl | me fan estar jay d'uymay
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7 7 3 7 7 3 7 7 5 2: aaaaaabbcc
References (most recent first) Badia (2008), “[Gen]til dompna sens erguyl [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 48 , n. 0.61 (7:1)
Badia (1983), Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll 213-217 , n. ix (ed. ref.)
Rubió i Balaguer (1905), “Del manuscrit 129 de Ripoll del segle XIVè”, Revista de Bibliografia Catalana 336-337 i 359-360 , n. ix
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7399
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 129 (BITECA manid 1275)
Copied 1324 - 1341 (segons Badia els ff. 19-30)
1346 d. - 1350 [?] (Riquer)
1391 - 1400 (Catàleg)
Location in witness f. 28v
Title(s) Desconegut, [Gen]til dompna sens erguyl, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 28v] Dancia
text: […]til dompna sens erguyl | si uostramor nom acuyl | aylas quem faray morray … Dolç mirayl le uostrescuyl | e le uostre plasent huyl | me fan estar jay duymay
Poetic Stanza 1 x 3, 3 x 9, 1 x 3
Record Status Created 2000-05-04
Updated 2012-01-28