Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4186
Authors Desconegut
Titles Força·m destreny, molt discreta senyora
Incipit & Explicits text: Força·m destreny, molt discreta senyora … Digna d'onor, ab virtuosa s[…]
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10^ 10^ 10^ 10^: abbacdcd
References (most recent first) Pagès (2008), “Forca·m destreny, molt discreta senyora [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 1:72-73
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 149 , n. 0.59 (211:56)
Pagès (1936), La poésie française en Catalogne du XIIIe siècle a la fin du XVe. Études suivies de textes inédits ou publiés d'après les manuscrits avec 5 planches hors texte 245-248 (ed. ref.)
Valls i Taberner (1918), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 101-102 , n. 33
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 5016
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 208-209
Title(s) Desconegut, Força·m destreny, molt discreta senyora, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 208] Clamor dun anemorat desa nemorada
text: fforçam destreny / molt discreta senyora … [ 209] … Digna donor / ab virtuosa s[…]
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 1
ID no. of Witness 2 cnum 4891
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 72v
Title(s) Desconegut, Força·m destreny, molt discreta senyora, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 72v] Questio del amant
text: fforçem destreny / molt discreta senyora … E donchs per quem donau / tal passio | fi
Condition fragment
Poetic Stanza 3 x 8
Note vv. 1-24 de la composició. Les estrofes segona i tercera van precedides respectivament de les rúbriques “Respon la senyora” i “Replica la mant”. Les cobles estan lleugerament ratllades
Record Status Created 2000-05-04
Updated 2012-01-28