Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4182
Authors Roger de Montcada i de Lloria, Baró de Llagostera
Titles Ordinació per los sementers, que no quedin els camps sense sembrar
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1404-10-29
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10307
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 15 (BITECA manid 2835)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1450 (catàleg)
Location in witness f. 149r
Title(s) Roger de Montcada i de Lloria, Baró de Llagostera, Ordinació per los sementers, que no quedin els camps sense sembrar, promulgat 1404-10-29
Incipit & Explicits rubr.: [ 149r] Letra general per los sementers gorets e rescobles que no romanguen sens sembrar ans se pusque sembrar e que los censalers nos puixen encarregar \en la part/ de aquells quj presten la lauor
salutatio: En Roger de muncade baro conceller e camerlench del senyor Rey e Gouernador del Regna de Maiorques Als amats tots e sengles blatles [sic] delas parroqujas deffora la ciutat … Saluts e dileccio
text: Con nos agran jnstancia e suplicacio del Jurat en Matheu de lo[.]os procurador rayal [sic] de Mallorques e dels sindichs delas dites parroqujas deffora … per tal que alcun no puixa ignorancie allegar
datatio: Dat en Mallorques a xxviiij de octubre lany dela natiuitat de nostre senyor Mcccc e quatre Gabriel ca.
Note segueixen textos en llatí fins al f. 151v
ID no. of Witness 2 cnum 10458
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 171v-172
Title(s) Roger de Montcada i de Lloria, Baró de Llagostera, Ordinació per los sementers, que no quedin els camps sense sembrar, promulgat 1404-10-29
Incipit & Explicits rubr.: [ 171v] Per los Sementers gorets e Restobles que no romanguen sens sembrar
salutatio: E2n Roger de moncada baro Consseller e Camerlench del Senyor Rey e Gouernador del Regne de Mallorques als amats tots e sengles balles deles parroqujes defora … Saluts y dilectio
dispositio: Com nos a gran jnstancia e suplicacio del honrat en Matheu delostos procurador Reyal … per tal que algun no pusca jgnorancia allegar
datatio: Dat en Mallorques a xxviiijo dies de Octobre lany dela natiujtat de nostre Senyor M cccc. iiij. Gabrjel
Note segueix en llatí fins al f. 173
Record Status Created 2000-05-04
Updated 2008-10-17