Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4167
Authors Pere de Torroella
Titles No m'ajut Déu si vos no m'ajudau
Incipit & Explicits text: No m'ajut Deu si vos no m'ajudau … que yo vaig séch hon vostr'amor me guia
Date / Place escrit 1462 a quo - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: ababcdcdc
References (most recent first) Editat a: Torroella et al. (2011), Obra completa 1:201-209
Editat a: Torroella et al. (2004), Obra completa 7-9
Editat a: Torroella et al. (2008), “No m'ajut Deu si vos no m'ajudau [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Rodríguez Risquete (2003), “Vida y obra de Pere Torroella [tesi]”, , n. i
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 167
Editat a: Rodríguez Risquete (2001), Vida y obra de Pere Torroella. Su biografía, su cancionero catalán y el “Maldezir de mugeres” [treball de recerca] , n. i
Ed. parcial en: Martí (1996), Cançoner del Marquès de Barberà. Biblioteca del Monestir de Montserrat, ms. 992 5 , n. 26 (ed. parcial)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 114 , n. 180.17 (132:1)
Tractat en: Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 207
Editat a: Riquer et al. (1935), Poesies. Seleccions 29-30
Editat a: Torroella et al. (1930), The works of Pere Torroella, a Catalan Writer of The Fifteenth Century 162-164 (ed. ref.)
Editat a: Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 157-158
Editat a: Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 274-275 (ed. parcial)
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 5494
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 313-314
Title(s) Pere de Torroella, No m'ajut Déu si vos no m'ajudau, escrit 1462 a quo - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 313] Mossen pera torroella
text: Nom ajut deu siuos nom aiudau … [ 314] … Que yo vaig cech hon vostra mor meguia
Poetic Stanza 4 x 9, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Ffj”, i la rúbrica inicial ha estat escrita per una segona mà
ID no. of Witness 2 cnum 7564
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 173r-v
Title(s) Pere de Torroella, No m'ajut Déu si vos no m'ajudau, escrit 1462 a quo - 1500
Incipit & Explicits text: [ 173] N3Om aiut deu si uos no maiudau … [ 173v] … Que yo vaig sech / hon vostramor me guja
Poetic Stanza 4 x 9, 1 x 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Ffy”
ID no. of Witness 3 cnum 3541
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 992 (BITECA manid 1330)
Copied 1491 - 1500
1480 Martí
Location in witness f. 103
Title(s) Pere de Torroella, No m'ajut Déu si vos no m'ajudau, escrit 1462 a quo - 1500 vv. 19-27
Incipit & Explicits text: [ 103] Si vos moriu el jutgeus condempnant … Tanqueu els ulls sim volen turmentar | Fin
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 9
Note cobla esparsa corresponent als vv. 19-27 de l'edició de Bach y Rita
ID no. of Witness 4 cnum 7107
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 153v
Title(s) Pere de Torroella, No m'ajut Déu si vos no m'ajudau, escrit 1462 a quo - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 153v] Pere torroella
text: [N]Om aiut deu / si vos nom aiudau … Que jo vaig sech / vn vostramor me guia
Poetic Stanza 4 x 9, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 5904
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cxxxxiij
Title(s) Pere de Torroella, No m'ajut Déu si vos no m'ajudau, escrit 1462 a quo - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxxiij] Pere torroella
text: N6Om aiut deu / si vos nom aiudau … Que Jo vaig sech hon vostramor me guia
Poetic Stanza 4 x 9, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-04
Updated 2012-06-11