Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4164
Authors Consell de Cent
Titles Ordinacions sobre l'ofici dels corredors
Date / Place promulgat Barcelona 1270-06
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Guillem Durfort, Veguer de Barcelona
Subject Barcelona
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3753
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, R-188 (BITECA manid 2498)
Copied Barcelona [?]: 1441 - 1460
Location in witness ff. lviiivb-lviira
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions sobre l'ofici dels corredors, promulgat 1270-06
Incipit & Explicits rubr.: [ lviiivb] De officio curritorrum et reua soluenda et alijs in his ordinationibus contentis jn ciuitate Barchinone seruandis
text: Jn nomine dominj nostrj Jhesuchristi Con sia certa cosa que en lany de M.cc.l.j. el mes de febrer fos ordenat per los prohomens dela Ciutat de Barchinona ab assentiment de mercaders dostalers e de corredors e ab atorgament del ueguer … [ lxijra] … sien pagades en pagar reues e corredures segons les altres mercaderjes semblants daquelles
conf.: Actu est hoc predicti kalendas Julij Anno dominj .M.o CCo. lxxo primo Signum Guillermj durfor … .v. sous per cascun mjlanar auant
Record Status Created 2000-04-12