Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4155
Authors Desconegut
Titles Oració en rebre el cos de Crist
Incipit & Explicits rubr.: Com haurà rebut lo sant cors preciós de Jesucrist facia-li gràcies
text: Gràcies humils fas a tu Senyor meu … feras-ho a mi si't plaurà. Tu qui vius e regnes ab Déu lo pare, e ab lo Sant Sperit en per tots temps. Amen
Date / Place escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa, Oracions
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Sagarra i de Siscar (1913-14), “Una oració catalana del segle XIVè”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Note Segons assenyala l'editor, aquest oració és molt semblant a una atribuïda a Tomàs d'Aquino: “Gratias tibi ago, Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui me peccatorem indignum famulum tuum,…”. Va seguida d'una altra oració en llatí precedida d'un pròleg en català on es diu que la duia el comte de Foix quan entrà en batalla amb el d'Armagnac, batalla que Sagarra situa el 1362
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3685
City, library, collection & call number Barcelona: Olim Arxiu Antic Priorat de Santa Anna, (BITECA manid 2479)
Copied 1351 - 1400 (F. de Sagarra)
Title(s) Desconegut, Oració en rebre el cos de Crist (tr. Desconegut), escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: Com haura rebut lo sant cors precios de ihesucrist faciali gracies
text: Gracies humils fas a tu senyor meu qui per la tua sobrahabundant gracie e no per merits meus has uolgut sadolar mi molt indigne e miserable peccador del molt sant e sagrat e precios cors de ihesucrist … en lo qual conuit tu senyor meu es als teus sants uera lum complit sadolament acabada e perfeta alagria, plena beneuuyrançe e goix qui no haura fi, ans durara eternalment, ferasho a mi sit plaura. Tu qui uius e regnes ab deu lo pare e ab lo sant sperit en per tots temps. Amen
Note L'oració llatina que seguia començava amb el pròleg següent: “Aquestes paraules dauall scrites han aytal uirtut que tota persona qui absi scrites aportara, en batalla uençut ne cobrat no sera, ni seti enemich noure no li pora, cosa es prouada per lo compta de fox qui per uirtut de nostre senyor deus, e de aquestes sanctes paraules hac uictoria en totes batalles hon fo, e pres lo compte de armanyach, e molts daltres comptes e capitans, e james noy poch esser uençut ne cobrat ell ni daltres molts qui les portaren en moltes batalles, e iames noy pogueren esser uençuts e son aquestes quis seguexen. SEQUITOR ORATIO: In nomine patris (+) qui mundum creauit (….) et hoc sit mihi ista inuocatio salus et protectio. Amen”
Record Status Created 1980-02-26
Updated 2003-06-11