Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4154
Authors Desconegut
Titles Officium beatae Mariae virginis
Ofici de la Verge (T. Marín)
Date / Place traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts inclou el salm 128 texid 1293 Desconegut, Saltiri (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
References (most recent first) Casanellas (2007), Comunicació personal
Casanellas (2005), “Corpus biblicum catalanicum. Edició crítica de les traduccions bíbliques catalanes fins a l'any 1900. Pla general de l'obra”,
Marín Martínez (1956), “Fragmento de un libro de horas romanceado (siglo XIV)”, Hispania Sacra
Note cal confirmar la versió de la que fou extret el text del salm
Subject PREGÀRIES
MARIOLOGIA
BÍBLIA: V. T. SALMS
RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2127
City, library, collection & call number Tarazona: Biblioteca Capitular, (BITECA manid 2149)
Copied 1301 - 1400
Location in witness ff. 1-2v
Title(s) Desconegut, Ofici de la Verge (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits text: [ 1] [O]racio. Responsio. Et la clamor mia uinga a tu. Oremus. Oratio: Deu qui lo palau uirginal dela benauenturada madona sancta Maria en lo qual uolguist elegir la tua habitacio … [ 2v] … E aquells qui passauen uols dixeren: la benedictio de deu sia sobre uos benehits uos amen en lo nom de nostre senyor deus. Gloria sia, ut supra. Psalmus, De profundis clama
Condition fragment
Note es conserva l'Oremus, l'inici de la Nona, l'himne “Memento salutis”, l'antífona i salm “Sepe expugnaverunt me”; del De profundis que seguiria només resten les primeres paraules
Record Status Created 1980-02-18
Updated 2013-05-31