Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4146
Authors Desconegut
Titles Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via
Date / Place escrit 1512 a quo (princeps)
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor , n. 70247
Almiñana Vallés (1989), “La narrativa valenciana fins al sigle d'or”, En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia 291
Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 22:230
Note Confesional que inclou també regles de comportament als negocis, al matrimoni, a la medicina, en els oficis menestrals, etc. Villanueva va veure una còpia impresa, segons ell de finals s. XV, a la Biblioteca del convent dels Caputxins de Palma
Subject RELIGIÓ
LITÚRGIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3674
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-24 (BITECA manid 2478)
Imprint València: Cristòfol Koffman, 1512
Location in witness pp. 3-6 prel. + i-cclxxxiii
Title(s) Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 3 prel.] D3Els confessors la vera guia dels confitents segura via
tit.: [ 4 prel.] Taula de la present obra
índex: Prolech a cartes vna … [ 6 prel.] … Dela absolucio feta al confitent de peccat que no podia fo. cclxxxiij
tit.: [ i] Prolech. Enterrogatori e confessional en quatre parts subtilment diuidit
prol.: C6Om lart deles arts sial regiment deles animes … [ iii] … e absolucio dels peccats aells confessats
tit.: Part primera dela potestat del confessor
text: A4Quel quino es ver sacerdot … [ cclxxxiiii] … y per la sua mare humi verge maria que anegu may defalli. inuoque y suplique sien endreça del teu cami
colofó: Fon estampada dita obra enla ciutat de. Valencia per christofol Kofman alamany a. xiiij. del mes de març. Any .M.D.xij.
ID no. of Witness 2 cnum 1937
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-III-30 (BITECA manid 2067)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1535-09-03
Location in witness ff. 1-2v prel. + i-cxx
Title(s) Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] D2Els confessors la vera guia dels confitents segura via
tit.: [ 1v prel.] Taula
índex: E2Nterrogatori / e confessional en quatre parts … [ 2v prel.] … Dela absolucio feta per lo confessor al confitente de peccat / o cars que no podia que deu fer Carta .cxix.
tit.: [ i] Prolech. Enterrogatori e confessional en quatre parts suptilment diuidit
prol.: C7Om lart deles arts sial regiment deles animes … [ iv] … dela penitencia e absolucio dels pecats a ells confeffats [sic]
tit.: Part primera dela potestat del confessor
text: A5Quel qui no es ver sacerdot ab tot puga hoir los pecats del confitent enlo article dela mort … [ cxx] … y per la sua mare humil verge Maria que a negu may defalli inuoque e suplique sien endreça del teu cami
colofó: Fon estampada dita obra enla Ciutat de Barçelona per Carles Amoros Prouensal .a. iij. dies del Mes de Setembre. any. Mil. D.y.xxxv.
Record Status Created 1980-01-18
Updated 2012-01-28