Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 4125
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4770
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València)
Language català
Date celebració 1407
City, library, collection, & call number Madrid: Real Academia de la Historia ( Salazar y Castro:), 9/1117 | Antic 9-6-6 | Antic P.6
Copied València: 1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)
Location in witness ff. 117-119
Incipits & Explicits in witness intitulatio: [ 117] Martinus dei gracia … et Ceritanie
salutatio: dilectis et fidelibus nostris … salute et dilectione
intr.: Atque gratiam … capitula continentem
pream.: En nom dela santa trinitat Parria que per tolre tota materia ques pogues dir abus o mal vs … e deius scrits capitols contengudes
tit.: Capitol de reebre vehins
text: Primerament que en reebre e fer scriure aquells quj no vella ment volgran esser vahins dela dita Ciutat … [ 119] … lo dit clamant totes les messions dans e jnteresses
Note segueixen als ff. 122-131v disposicions en llatí i al f. 133r-v un memorial en català; al f. 134 es transcriu una anotació també referent a València: “Vista perlo brac dela Ecclesssia la cedula per la ciutat de valencia. algunes vies reals fon dada e offerta al senyor Rey de Nauarra sobre lo pagament dels .xxx M. florjns (…) que o sia pus auant procehit fins a la present jornada” i al f. 135r-v una súplica de la comtessa de Castro; al f. 136v, de mida més petita que la resta, hi ha una rúbrica en català
Record Status Created 2000-12-15
Updated 2012-01-28