Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 4122
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4789
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Traiguera - Tortosa - Sant Mateu)
Language català
Date celebració 1429 - 1430
City, library, collection, & call number Madrid: Real Academia de la Historia ( Salazar y Castro:), 9/1117 | Antic 9-6-6 | Antic P.6
Copied València: 1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)
Location in witness ff. 91-92
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 91] lo poder donat per lo senyor Rey per acte de cort ales persones eletes per lo braç ecclessiasstich … les quantitats ofreses al dit senyor (…) mossen p. romeu canonge dela seu de valentia
intr.: I3N dei nomjne Nouerunt vniuersi
intitulatio: Nos Alfonsus dei gracia Rex Aragonum … Cerjtanie
pream.: Attendens jn oblacione … Capitula subjnserta
text: Item que cascun braç puxa elegir e defet eligesca dues persones de son braç quj haien carrechs de hauer e exhigir … [ 92] … Quod est actum et datum jn Ecclesia majorj vile sancti Mathei vbi dicta Curja est solita celebrarj die decima Nona mensis decembrjs Anno anatiuitate dominj Millessimo. cccco vicesimonono. Regnjque nostrj quartodecimo
Condition fragment
Note al f. 93 es copia un sumari de memorial, als ff. 95-96 una carta memorial i als ff. 97-101 una altra carta memorial en català
Record Status Created 2000-12-15
Updated 2012-01-28