Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 4121
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4711
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions i capítols de Cort sobre els oficis
Language català
Date promulgat 1403
City, library, collection, & call number Madrid: Real Academia de la Historia ( Salazar y Castro:), 9/1117 | Antic 9-6-6 | Antic P.6
Copied València: 1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)
Location in witness ff. 186-189
Incipits & Explicits in witness intitulatio: [ 186] Nos Martinus dei gracia Rex Aragonum … Ceritanje
pream.: ad supplicacionem curie generalis … et ordjnaciones sequentes
dispositio: Statuhim e ordonam que officis alcuns de Regne de Valencia axi com baclie [sic] alcaydies … [ 188v] … e messions dels carregaments dels dits censals e violarjs Et axi jut[?] parauladament sia segujt per lo dits vj anys
datatio: Qujqujnde feci seu ordjnaciones prouisiones et capitula … siue domo Regaljs palacij Ciuitate Valencie Vbj dicta curia celebratur die veneris paulo post tactu [?] Hore decime noctis capiedo munuerum [?] ab hora iiij diey xxviij die septembre anno dominj Mo CCCCo iij. Regnjque nostri octauo e ad majorem corroboracionem predictorum de nostri mandato bulla nostra plumbea fujt hic aposita jnpendenti dominjcus masco
certificació: Sig ✠ num mej Raymundi de cumbris … [ 189] … iij capitulj jncipientis ordonam encara etc. Rex Martinus
Condition fragment
Note al f. 189v encara una anotació en llatí corresponent al mateix rei
Record Status Created 2000-12-15
Updated 2012-11-10