Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 4120
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4831
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de corts (Montsó) [?]
Language català
Date celebració 1470
City, library, collection, & call number Madrid: Real Academia de la Historia ( Salazar y Castro:), 9/1117 | Antic 9-6-6 | Antic P.6
Copied València: 1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)
Location in witness ff. 63-77v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 63] Copia de certes proujsions demanades enlles corts de Monço per tots los regnes molt notables e bones que foren prouehits a temps
text: [ 64] Primerament senyor per tal com en hauer bon Canceller quj apres vos sia cap e president en la justicia va molt al be dela vostra corona … [ 77v] … Car diu Silla el gran que quj ha obtenguda assenyalada gracia apres daquella demanar mes es axi vna impertinent cosa com scriure letres sobre glaç
Note es transcriuen 40 capítols. Als ff. 79-80 es copia un memorial i als ff. 81-90v el text llatí d'uns furs de València que només tenen en català la rúbrica: “Ordonam que tots los lochs del Regne de Valencia quj no son nostres en los quals se serua huy ffur Darago los senyors dels quals han consentit et consenten als presents ffurs sien de fur de valentia per tostemps manants que entontjnent hi sia mes e seruat deffeyt lo dit ffur de valentia. Alfonsus ei gracia Rex…”
Record Status Created 2000-12-15
Updated 2012-01-28