Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 411
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1323
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort
Language català
Date traduït 1420 ca.
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9-VII-33
Title(s) in volume los usatges de Barçalona e constitucions de Cathalunya, capitols de cort
Imprint Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20
Location in witness ff. 1-34 + I-CCCXLIII
Title(s) in witness los usatges de Barçalona e constitucions de Cathalunya, capitols de cort
Incipits & Explicits in witness prol.: [ 3 prel.] [C]5Om per ordinacio deles Corts generals del principat de Cathalunya / celebrades enla Ciutat de Barçalona / per lo Serenissimo / Rey don Ferrando primer de gloriosa memoria a .xxxj. de agost any mil quatrecents tretze / fos ordonat : que los vsatges de Barçalona e constitucions de Cathalunya / fossen collocats en propris titols / e en lenga vulgar … [ 4v prel.] … Al qual ha succehit lo Serenissimo senyor Rey don Ferrando segon vuy gloriosament regnant fill seu
rubr.: [ 5 prel.] Taula e sumari molt vtil dels titols en general e en special de tots los vsatges de Barcelona … tot lo effecte deles coses contengudes en aquelles
índex: Libre primer. Dela sancta fe catholica … [ 34v prel.] … Con se deu procehir en proces de fauctorie car. ccxxxxvii.
rubr.: [ 35 prel.] Taula deles pracmatiques priuilegis concordies … per tots los poblats enlo principat de Cathalunya
índex: Del stament ecclesiastich comensen en cartes .ccl. … [ 36v prel.] … Deles malalties dels sclaus quis venen a vs e costum de Barçalona cartes cccxlii.
tit.: [ I] Dela sancta fe catholica:e priuilegis del sanct babtisma
rubr.: [ I] Jacme primer en la cort de leyda
? TEXTI: [S]9Apien tuyt que nos en Jacme per la gracia de deu rey de arago de mallorques: e de Valencia Comte de Barçalona … [ ccxxxxviiv] … segons trobaran esser punidors attesa la pensa deles dites constitucions de pau : e de treua la pratica : e vs de aquelles
colofó: Acaben los vsatges e Barçalona / constitucions / capitols de Cort / comemoracions de Pere Albert / e consuetuts scrites de Cathalunya / situades en sos propis titols
tit.: [ ccl] Pragmatica del Rey en Marti disposant dela forma e manera que sa seruar enla occupacio delas temporalitats
text II: N7Os Martinus dei gratia Rex Aragonum valencie … [ cccxlii] … e del altre metge dels dits dos ab lo qual lo dit terçer concordara e axi sia procehit e seruat enla segona causa o instancia E si en altra manera hi sera procehit sia inualit cas e nulle
References (Most recent first) García y García (1981), “La canonística Ibérica (1150-1250) en la investigación reciente”, Bulletin of Medieval Canon Law. New Series
Note no tots els exemplars porten colofó
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28