Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4117
Authors Desconegut
Titles Oració per aconseguir la salvació
Incipit & Explicits text: Senyor ver Déu Jesucrist, qui per la redempció del humanal linatge … qui vius e regnas per tots los segles dels seglas amen
Date / Place escrit 1400 - 1500
Language català
Text Type: Prosa, Oracions
Subject PREGÀRIES
RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3372
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 854 (BITECA manid 1268)
Copied 1401 - 1500
Location in witness f. 110v
Title(s) Desconegut, Oració per aconseguir la salvació, escrit 1400 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 110v] Oracio
text: Senyor ver deu jhesu christ quj per la redempcio del humanal ljnatge has volgut nexer e eser circunsis e bategat e dels juheus reprouat … vullas portar a mj peccador ala [sic] hon portas lo sant ladre quj era cusrificat [sic] ab tu ala dreta part tuas [sic] tu senyor quj vius e regnas per tots los segles dels seglas amen
Note Al foli 111 (recto i verso) segueix una oració en llatí; al f. 112 es transcriu una altra oració en llatí, contra la pestilència sota la rúbrica: “Aquesta oracio daual escrita se deu posar en cada casa en lo prinsipal porta en la porta o ljndar es molt apropiada a pestjlençia”
Record Status Created 2000-01-03