Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4097
Authors Desconegut
Titles Dotze divendres en els quals cal dejunar
Carta de papa Climent sobre els dotze divendres en els quals cal dejunar
Incipit & Explicits text: Lo primer divendres es lo primer divendres de març … lo dotze es ans de Nadal
Date / Place escrit 1400 - 1500
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts texid 5292 Desconegut, Dejuni de quinze divendres, escrit 1350 [?] - 1400 [?]
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3348
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 854 (BITECA manid 1268)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 3v-4
Title(s) Desconegut, Dotze divendres en els quals cal dejunar, escrit 1400 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 3v] Aquests son los xij djuendres que tot christia deu dejunar los quals han molt gran propietat e fan dejunar a pa e aygua e son los quis seguexen
text: lo primer djuendres es lo primer djuendres de març … [ 4] … lo dotze es ans de nadall
ID no. of Witness 2 cnum 9524
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 216 (BITECA manid 1177)
Copied València (la taula que comença al f. 54 es pensà per servir a la ciutat de València): 1441 - 1460 (Riera i Sans)
Location in witness ff. 107va-108ra
Title(s) Desconegut, Dotze divendres en els quals cal dejunar, escrit 1400 - 1500
Incipit & Explicits salutatio: [ 107va] E3N nom de deu sia e de Madona santa Maria lo benauenturat mossen sent climent estant papa de Roma a tots los ffels de jhesu christ Saluts
intr.: yo atrobj en los libres deles canonjques dels apostols que ihesu christ dix a sent Pere que xij. Diuendres son en lany que hom deu dejunar en pa e en aygua ans dela sua mort axi com foren los dotze apostols es cert que sabra lo jorn dela sua ffi de tres dies ans que muyre e no veura les penes jnffernals
text: Lo primer diuendres es de maç [sic] … [ 108ra] … que aquests dejunjs que sien plaents e que vjnguen ala gloria de paradis. Amen
Record Status Created 2000-01-03
Updated 2007-07-09