Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4096
Authors Orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem
Titles Primers estatuts
Estatuts i establiments de l’Orde de Sant Joan de Jerusalem
Date / Place escrit 1157 a. - 1176 ad quem
traduït 1450 ca. - 1500 ? (TMC)
Language català
llatí (orig.)
llatí (orig.)
provençal [?] (interm.)
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Associated Persons Traductor: Desconegut
Promulgador: Raimond del Pueg, Jerusalem
Promulgador: Jobert, Jerusalem
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 57.2.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 57.2.1
Editat a: Cierbide (2002), Edició críitica dels manuscrits catalans inèdits de l’orde de Sant Joan de Jerusalem (segles XIV-XV) 185-383 , n. Ms. Perpignan
Tractat en: Bertran i Roigé (1989), “El text català dels primers estatuts de l'orde de l'Hospital”, Haciendo Historia. Homenaje al profesor Carlos Seco
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 12236
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3138 (BITECA manid 5048)
Copied 1367 ca. (TMC)
Location in witness ff. 77-105
Title(s) Orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, Primers estatuts (tr. Desconegut), traduït 1450 ca. - 1500 ?
ID no. of Witness 2 cnum 12233
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, 1443 (BITECA manid 5045)
Copied 1373 a quo (primera part)
1382 a quo (segona part (des del f. 56v))
Location in witness ff. 12v-59
Title(s) Orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, Primers estatuts (tr. Desconegut), traduït 1450 ca. - 1500 ?
ID no. of Witness 3 cnum 12234
City, library, collection & call number Perpignan: Bibliothèque Municipale et Médiathèque de Perpignan, Ms. 6518 (BITECA manid 5046)
Copied 1374 a quo - 1400 (TMC)
1382 a quo - 1400 (TMC)
Location in witness ff. 29-91
Title(s) Orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, Primers estatuts (tr. Desconegut), traduït 1450 ca. - 1500 ?
ID no. of Witness 4 cnum 12232
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Lligall 686 (BITECA manid 5044)
Copied 1376 - 1400 (TMC)
Location in witness ff. 1-8v
Title(s) Orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, Primers estatuts (tr. Desconegut), traduït 1450 ca. - 1500 ?
ID no. of Witness 5 cnum 12235
City, library, collection & call number Toulouse: Archives Départementales de la Haute-Garonne, H-13 (BITECA manid 5047)
Copied 1401 ? - 1450 ? (TMC)
Location in witness ff. 13v-118v
Title(s) Orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, Primers estatuts (tr. Desconegut), traduït 1450 ca. - 1500 ?
ID no. of Witness 6 cnum 3649
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, Códices L-593 (BITECA manid 2468)
Copied 1440-11-23 a quo - 1460 ca. (conté els establiments de l'orde fins als del mestre Johan de Lastich, que van datats el “xxiij jorns de nouembre layn dela yncarnacio de mil. ccccxl”)
Location in witness ff. iv-vjv
Title(s) Orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, Primers estatuts (tr. Desconegut), traduït 1450 ca. - 1500 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ iv] Aqui comença la regla de los frares del hospital de sant joan de jherusalem feta per mestre ramon del puig adonchs guarda dela mayson
prol.: I3o Ramon seruo delos pobres de cristo et guoarda del hospital … [ ii] … enla mayso del hospital de Sant Johan de Jherusalem
tit.: Que deuen tener los frares
text: P2rimerament yo man que tots los frares al seruey de deu venguts e delos pobres … [ vjv] … de deu tot poderos et delos ben auenturats sent pere et sant paul apostols qui conegue esser corregut | data aletran .vij. ydus aprilis pontificatus nostri anno secundo
Record Status Created 1999-12-29
Updated 2017-12-14