Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4092
Authors Desconegut
Titles Anau-vos-én, la mia amor
Incipit & Explicits text: Anau-vos-én, la mia amor, | anau-vos-én … que vostra son, si bé us dich tant: | “Anau-vos-én”
Date / Place escrit 1428 ca.
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 4 8 8 4: abbaacddc
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 100 , n. 85 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1993), Lectura de textos medievals i renaixentistes 206-7
Briz i Fernández (1874), Cansons de la terra. Cants populars catalans. Col·lecció premiada en la exposició de Viena de 1873 y publicada per Francesch Pelay Briz 261-262
Aguiló (1873-1900), Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI. Recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8141
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, 1C.XII-23/1 (BITECA manid 2756)
Copied Barcelona [?]: 1428
Location in witness f. [1]v
Title(s) Desconegut, Anau-vos-én, la mia amor, escrit 1428 ca.
Incipit & Explicits text: [ [1]v] Anau vos en lamja amor | Anau vosen … Que vosto son si beus dich tant | anau vosen
Poetic Stanza 1 x 2, 3 x 2, 1 x 9
Record Status Created 1999-12-23
Updated 2008-05-08