Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4085
Authors Desconegut
Titles Contemplau ab pensa pia
Cobles de la Verge Maria de la Soledat amb l'“Ave maris
stella” en pla
Incipit & Explicits text: Contemplau ab pensa pia | christians la soledat … consolau als qui contemplen | la vostra gran soledat
Date / Place escrit 1520 [?] ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7 7ï 7 7ï 7ï 7 7 7ï: ababbccb
References (most recent first) Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:16-17 (ed. ref.)
Aguiló (1873-1900), Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI. Recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7460
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (14) (BITECA manid 2591)
Imprint València [?]: 1491 - 1530 [?]
Location in witness ff. [1]v-[2]ra ff. 99v-100ra
Title(s) Desconegut, Contemplau ab pensa pia, escrit 1520 [?] ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 99v] Cobles dela verge maria dela soledat ab la Aue maris stella en pla
text: [ 99vb] C2ontemplau ab pensa pia | cristians la soledat … [ 100ra] … consolau als qui contemplen | la vostra gran soledat
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”; segueixen al f. [2]ra-rb oracions en llatí
Record Status Created 1999-12-23
Updated 2008-05-08