Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4080
Authors Desconegut
Titles Vida de santa Bàrbara
Date / Place escrit 1401 [?] - 1500 [?]
? ? ?
Language català
? ? ? ? (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Martos (2000), “La Vida de Sancta Barbara del Jardinet d'orats: Joan Roís de Corella o la recepció de la seua obra”, Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santander, 22-26 de septiembre de 1999)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3647
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness ff. 274-280v
Title(s) Desconegut, Vida de santa Bàrbara (tr. Desconegut), escrit 1401 [?] - 1500 [?]
Vida de sancta barbara ffilla del rei diescorus, f. 274
Incipit & Explicits rubr.: [ 274] Prolech en la vida de sancta barbara filla del rey diescorus
prol.: Com sia clara speriencia que la diuina prouidencia … e de semblant stil la sua lengua formas tals paraulas
text: De edat adolescent la delicada donzela era … [ 280v] … e aqui esta collocada ab gloria eterna ab corona de martiri per infinita secula secolorum Amen
Associated Texts segueix al text texid 4081 Desconegut, Oratio beate barbare, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
Note al capdevall del f. 280v es llegeix, en lletra del s. XVI, “Fonch acabat descriure lo present libre intitulat Jardinet de orats en lo any m.cccc.86”
Record Status Created 1999-12-22
Updated 2011-12-01