Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4064
Format art. rev.. edició. imprés
Author Ernest Moliné i Brasés
Title Textes vulgars catalans del segle XV
Source Revue Hispanique
Date / Location 28 1913: pp. 396-441
Note Edita: “A gat, a gat, a gat”, “Contra mal temps”, “Los qui passeu per la via”, “Aue Maria yoiosa”, “Lohem l'ostia sagrade”, “Deu grahons ha en la sala”, “En lo mon pus fos dotade”, “Deus te sal, nafre segrade”, “De las dolors cascun dia”, “Gloria en lo cel sia”, “Gloriosa mare de Deu”, “Sus, sus no dormiau”, “Deu te sal regina”, “L'euangeli deuall scrit…”, “Les gracies que aconseguex”, “Aquests son los dotze diuendres”, “Tota persona qui sia posada”, “Sant Asbert arcabisba”, “Les misses de sent Amador”, “Honrats sants euangelistes”, “Regina molt piadosa”, “A lahor e gloria”, “Assi comensa lo fet de la Sibilla”, “Aquesta oracio fou atrobade” i “Per a mal de caure”
Subject LITERATURA
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 1-33
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) Biteca 1-33
Source of Data for Works texid 2867 Desconegut, A gat! A, gat! A, gat!, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2857 Desconegut, Ave Maria yoiosa, 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2862 Desconegut, De las dolors cascun dia, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2859 Desconegut, Deu grahons ha en la sala, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2861 Desconegut, Déus te sal, nafre sagrade, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2866 Desconegut, Déus te sal, regina, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2860 Desconegut, En lo món, pus fos dotade, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2864 Desconegut, Gloriosa Mare de Déu, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2863 Desconegut, Glòria en lo cel sia, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 5592 Desconegut, Honrats sants euangelistes, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2858 Desconegut, Lohém l'ostia sagrade, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2856 Desconegut, Los qui passeu per la uia, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 2040 Desconegut, Missatgês, prech vos que aneu, escrit 1400 - 1500
texid 2869 Desconegut, Normes per al dejuni, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 2870 Desconegut, Oració trobada al sepulcre de la Mare de Déu, escrit 1401 [?] - 1450 [?]
texid 2871 Desconegut, Receptes i oracions per guarir-se de diversos mals, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 2868 Desconegut, Regina molt piadosa, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2865 Desconegut, Sus, sus, no dormiau!, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1075 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1494. 1491 - 1500. Desconegut, Oració. Contra mal temps, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
Record Status Created 2000-05-05
Updated 2005-04-07