Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 4060
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5141
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions i capítols de cort sobre el regne de València
Language català
Date promulgat 1458 - 1479
City, library, collection, & call number Madrid: Real Academia de la Historia ( Salazar y Castro:), 9/1117 | Antic 9-6-6 | Antic P.6
Copied València: 1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)
Location in witness ff. 40-56v
Incipits & Explicits in witness salutatio: [ 40] Ihs. Molt alt e molt excellent Senyor
intr.: Lo bras deles Ciutats e viles reals congregat en la present Cort offir a vostra molt exçellent Senyorja los presents greuies deduits perCapitols … [ 41v] … manets continuar en lo proces dela Cort en sems ab los dits greuies et liget. etc.
text: Altissimus etc. P3rimerament senyor per furs e priuilegis del present Regne. Les execucions deles pensions dels censals e violaris son molt priuilegiades … [ 56v] … Lo no pagar de aquells redunda en gran dan preuhj e greuie de aquella e del dit bras Reyal com sia vna del dit bras e vos senyor
Associated Texts segueix als ff. 58-62 una relació on consten els rocins oferts al rei pels tres braços a les corts part de texid 4789 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Traiguera - Tortosa - Sant Mateu), celebració 1429 - 1430
Note capítol de greuges. Aquí s'acaba la numeració en romans i només queda la posterior, afegida en xifre aràbigues. Al marge, a l'inici, a bolígraf: “Juan II”. Al f. 62 llegim una rúbrica sense text: “Copia dela cessio feta per lo senyor Rey de nauarra a mossen Johan de xj flos del donatiu fet al senyor Rey per tota la Cort del regne de Valencia a cuj flos anno dominj .Mo cccxxxviijo” (darrers mots esborrats i corregits); al verso, notes de comptes i als marges del text anotacions sobre personatges esmentats a la documentació
Record Status Created 2000-10-09
Updated 2012-01-28