Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4056
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Alexander Fidora
Josep E. Rubio
Title Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought
Associated persons Óscar de la Cruz (Col.)
Fernando Domínguez (Col.)
Jordi Gayà (Col.)
Marta M. M. Romano (Col.)
Josep E. Rubio (Col.)
Robert D. Hughes (Trad.)
Anna A. Akasoy (Trad.)
Magnus Ryan (Trad.)
Place / Publisher Turnhout: Brepols Publishers
Date / Location 2008:
Held by Barcelona: Biblioteca de treball BITECA 19-16 (fot. parcial)
Source of Data for Works texid 5587 Pseudo-Ramon Llull… Introductorium magnae Artis generalis seu Liber de universalibus, escrit 1306-03
texid 1649 Ramon Llull, Aplicació de l'Art general, escrit 1301
texid 1650 Ramon Llull, Arbre de ciència, escrit 1295-09-29 - 1296-04-01
texid 1651 Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10
texid 1652 Ramon Llull, Arbre de filosofia desiderat, escrit 1289 - 1290
texid 10984 Ramon Llull, Ars compendiosa Dei, escrit 1308-05
texid 2037 Ramon Llull, Ars compendiosa inveniendi veritatem, escrit 1274 ca.
texid 11443 Ramon Llull, Ars consilii (tr. Ramon Llull), escrit 1315-07
texid 1658 Ramon Llull, Ars demonstrativa (tr. Desconegut), escrit 1283 ca.
texid 1653 Ramon Llull, Art abreujada de predicació, escrit 1313-02 a quo
texid 1654 Ramon Llull, Art amativa, escrit 1289 - 1290
texid 1655 Ramon Llull, Art breu (tr. Desconegut), escrit 1308-01
texid 1656 Ramon Llull, Art de contemplació, escrit 1271 - 1274
texid 1657 Ramon Llull, Art de fer i soldre qüestions, escrit 1294 - 1295
texid 11448 Ramon Llull, Brevis practica tabulae generalis seu Ars compendiosa, escrit 1299-01
texid 1661 Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
texid 1662 Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285
texid 1663 Ramon Llull, Començaments de filosofia (tr. Desconegut), escrit 1299 - 1300
texid 1664 Ramon Llull, Començaments de medicina, escrit 1274 - 1278
texid 1669 Ramon Llull, Disputació dels cinc savis, escrit 1294-11
texid 1671 Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?]
texid 1672 Ramon Llull, Flors d'amors i flors d'intel·ligència, escrit 1294
texid 4891 Ramon Llull, Lectura super figuras Artis demonstrativae, escrit 1285 - 1287 [?]
texid 4892 Ramon Llull, Liber chaos, escrit 1275 - 1281
texid 11401 Ramon Llull, Liber contra Antichristum, escrit 1274 - 1276 [?]
texid 11400 Ramon Llull, Liber de Ave Maria, escrit 1312-10
texid 1674 Ramon Llull, Liber de accidente et substantia, escrit 1313-10
texid 1676 Ramon Llull, Liber de ciuitate mundi, escrit 1314-05
texid 2787 Ramon Llull, Liber de convenientia fidei et intellectus in objecto, escrit 1309-03
texid 11379 Ramon Llull, Liber de demonstratione per aequiparantiam, escrit 1305-03
texid 5590 Ramon Llull, Liber de homine, escrit 1300-11
texid 11378 Ramon Llull, Liber de intellectu, escrit 1304-01
texid 11441 Ramon Llull, Liber de quinque principiis (tr. Guillem Mestre, Prevere Ciutat de Mallorca), traduït 1316
texid 11380 Ramon Llull, Liber de regionibus sanitatis et infirmitatis, escrit 1303-12
texid 11442 Ramon Llull, Liber de secretis sacratissimae Trinitatis et Incarnationis (tr. Ramon Llull…), traduït 1312-09
texid 1076 Ramon Llull, Liber propositionum secundum Artem Demonstrativam compilatus, escrit 1283 - 1287 [?]
texid 2050 Ramon Llull, Liber proverbiorum, escrit 1296 [?]
texid 11381 Ramon Llull, Liber qui continet confessionem, escrit 1312-09
texid 1677 Ramon Llull, Llibre d'Amic i Amat, escrit 1276
texid 2495 Ramon Llull, Llibre d'Ave Maria, escrit 1276 - 1283
texid 1679 Ramon Llull, Llibre d'home, escrit 1300-11
texid 1680 Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283
texid 1678 Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?]
texid 1693 Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12
texid 1684 Ramon Llull, Llibre de coneixença de Déu, escrit 1300-10
texid 1685 Ramon Llull, Llibre de consolació d'ermità, escrit 1313-05
texid 1687 Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273
texid 1692 Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
texid 1683 Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281
texid 1694 Ramon Llull, Llibre de l'és de Déu, escrit 1300-09
texid 1695 Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289
texid 1696 Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?]
texid 1697 Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06
texid 1698 Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290
texid 1699 Ramon Llull, Llibre de virtuts i de pecats, escrit 1313-01
texid 1700 Ramon Llull, Llibre del gentil i dels tres savis, escrit 1273 - 1275 [?]
texid 1701 Ramon Llull, Llibre dels àngels, escrit 1273 - 1275
texid 1702 Ramon Llull, Llibre què deu hom creure de Déu, escrit 1302-01
texid 1704 Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295
texid 1717 Ramon Llull, Lo sisèn seny, lo qual apelam affatus, escrit 1294-04-17
texid 1706 Ramon Llull, Lògica del Gatzell (tr. Desconegut), escrit 1265 - 1271-02
texid 1707 Ramon Llull, Lògica nova, escrit 1303-05
texid 1665 Ramon Llull, Medicina de pecat, escrit 1300
texid 1681 Ramon Llull, Oracions de Ramon, escrit 1299
texid 1682 Ramon Llull, Oracions e contemplacions de l'enteniment, escrit 1273 - 1275
texid 1714 Ramon Llull, Petició al papa Celestí V per a la conversió dels infidels, escrit 1294
texid 1715 Ramon Llull, Plant de Nostra Dona santa Maria, escrit 1275 ca.
texid 1716 Ramon Llull, Proverbis de Ramon, escrit 1296 [?]
texid 2644 Ramon Llull, Proverbis fas d'ensenyament, escrit 1275 - 1282
texid 2465 Ramon Llull, Quaestiones per Artem demonstrativam seu inventiam solubiles, escrit 1289
texid 2049 Ramon Llull, Regulae introductoriae in practicam Artis demonstrativae, escrit 1275 - 1281
texid 11255 Ramon Llull, Retòrica nova, traduït 1303 a quo
texid 1660 Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283
texid 1718 Ramon Llull, Taula de les paraules de llatí, escrit 1289 - 1290
texid 1719 Ramon Llull, Taula general, escrit 1293-09 - 1294-01
texid 1720 Ramon Llull, Tractat d'astronomia (tr. Desconegut), escrit 1297-10
texid 11301 Ramon Llull, Tractatus compendiosus de articulis fidei catholicae (tr. Ramon Llull), traduït 1300-07
texid 1721 Ramon Llull, Vida coetània (tr. Desconegut), escrit 1311-08 - 1311-09
texid 1703 Ramon Llull… Llibre contra Anticrist, escrit 1274 - 1276 [?]
Source of Data for Persons bioid 1212 Ramon Llull, fe catòlica romana
Record Status Created 2000-05-02
Updated 2018-04-10