Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 4049
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1139
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort
Language català
Date celebració 1283-01-07
City, library, collection, & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, O.I.12
Copied 1323 a quo - 1400 (data de la darrera disposició identificada)
Location in witness ff. 59ra-60vb
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 59ra] La Carta de la conformacio feta per lo senyor Rey de la franquea atorgada per lo senyor Rey en jacme. de bona mamo-rja [f. 59rb] als promens de barchinona
salutatio: [ 59rb] E2n .P. per la graçia de deu darago e de Çicilia Rey als feels seus veguers batles e corts justiçies … çalut e graçia
pream.: Com nos ajam conformat de present als promens ea la hunjuerçitat de barchinona tots lurs priuilegis e franqueses … [ 59va] … la nostra conformacio es contengut. Dada fo en barchinona .ix. dies entrada de febrer En lany .M.cc lxxxiij. La forma empero del priujlegi atorgat per lo senyor Rey En jacme de bona mamorja pare nostre als ciutadans de barchinona sobre la franquea de les leudes es aquesta
tit.: Lo priuelegi quel senyor Rey En jacme de bona mamorja feu als promens de barchinona
intitulatio: E2n nom de nostre senyor ihesu christ sapien tots homens axi presents com esdeuenjdors que nos en jacme per la graçia … e senyor de montpesler
text: Concideran molts [f. 59vb] e loables serueys E agradables que uos amats e feels nostres ciutadans de barchinona … [ 60rb-va] … restituhit en doble sens tot remey sapia que En carrera. Dada ffo en barchinona .xij. dies entrant dabrjl En lany de mjl. cc lxxxiij. Çenyal den jacme per la graçia de [60vb] de Rey darago (…) e senyor de mont pesler. Testimonjs son daquesta cosa berenguer bjsbe de barchinona (…) et Rodrich gomissa
auten.: Çenyal den .G. escriua quj per manament del senyor Rey e per en .G. sa sala notarj seu esta carta escrich el dia … [ 60vb] … estan anan E tornan
Associated Texts sembla tractar-se de la confirmació de texid 2403 Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de Barcelona, promulgat 1299-02-02
Record Status Created 2000-10-06
Updated 2012-01-28